Alfadis fra Hægbostad
Hoppe
, født 2014
Eier: Maren J. Kirkebøen
Møllefaret 46 B, 0750 Oslo


Historikk


(05.07.24) En liten arbeidsferie på Alven. Herlig frøken som fort slo seg til ro. En liten ro periode venter fø mølla skal testes.