Frankie Lobell
Vallak
, født 2012.
NL-120025, Brun.
Eier: Tone Johansen & Arne Gulbrandsen,
Glitreveien 6, 3405 Lier
Historikk:

(18/03-19) En kjedelig seneskade har satt meget flinke Frankie Lobell på sidelinjen! Nå jobber vi på med behandling for å få han haltfri , så begynner vi det nøysomme arbeidet med å sette han i trening! Snille Frankie tar det meste med knakende ro:-)