<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

(28/05-10) H.G. Hlin har fått en velfortjent ferie og reist tilbake til eieren. Vært i lett trening i hele perioden og klar for nye utfordringer. Bestandig koselig å få hestene til Viggo på besøk. Letthåndterlige og veloppdratte
Stall Pandora ønsker lykke til videre.

(03/05-10H.G. Hlin er behandlet og skal være hos oss i ca en måned for skrittetrening og godt stell 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stall Pandora