<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

4

 

 

 

 

 

 

 

 (09/08-17) Så har Baron reist hjem til eieren sin igjen! Han er midt i et behandlings opplegg for spatt problemer, og skal igjennom en periode med skritte trening. Vi ønsker hest og eier lykke til.

(13/07-17)
Stadig nye hester inn på stallen om dagen, siste tilskudd er herlige Baron! Han sliter med spatt , så nå skal vi lage et tilpasset trening og behandlings opplegg for han så han går en bedre fremtid i møte 

 

 

 

 

  
Stall Pandora