<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

4

 

 

 

 

 

 

 

(28/07-17) Så er opptreningsperioden til Beauty over etter kne operasjonen. Hun er klar for for å øke fart og kan dermed settes i vogn.

(19/06-17) 
Beauty er nyoperert i begge framknærne, så nå venter vårt opptreningsopplegg for å gi hesten best mulig sjanse til å komme tilbake i banen.


 

 

 

 

 

 

Stall Pandora