<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

4

 

 

 

 

 

 

 

(27/05-17)  Ny hest inn på stallen, Uno er en stor flott ridehest som har operert begge gaffelbåndsfestene sine. Nå er han inne i en opptreningsfase. Han trenger muskler både i bakpart og overlinje.
 

 

 

 

 

  
Stall Pandora