<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(01/05-17) Så har Cochise reist hjem! Han har trent godt og forandret seg en hel del! Nå gjenstår å se om det slår positivt ut i vogn.

(19/02-17)
Ny hest inn på stallen i helgen. Kapable Cochise sliter med muskulatur i rygg og bakpart, og skal være her for trening på vannmølla og longering.


 

 

 

 

 

  
Stall Pandora