<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(16/12-16) Så var flott Cidora reist hjem til Alba og Morten. Hun er haltfri, og er klar for opptrening. Så får vi krysse fingeren for at al går etter planen , og at hun gjør alle prognoser til skamme:-)

(08/10-16)
Frøken Cidora har pådratt seg en ligament skade i et frambein, og har kommet til oss for trening på vannmølle. Altrenativ behandling på vitafloor og LED lys venter. Har allerede testet mølla, fornuftig og arbeidsvillig frøken :-)


 

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora