<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(05/12-15) Eier og trytter er tilbake fra ferie så  nå venter andre oppgaver for Kristall.

(17/11-15) Kristall er en stor hest som trenger mer muskulatur og styrke. Her skal han jobbe på mølla og longeres.

  

 

 

 

 

 


Stall Pandora