<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(05/06-16) Så var tiden over for Gandur på Pandora for denne gang. Han har brukt tiden godt og fått trent masse. Blid og fornøyd hest.

(22/05-16) Alternativ trening venter et par uker for Gandur.

(05/10-15) Gandur har i dag reist hjem til eier.

(29/09-15) Ny hest inn på stallen, Gandur skal være her for alternativ trening.

  

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora