<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(10/04-15) Så var Lettir reist hjem etter tre uker med altrenativ trening. Vi har jobbet iherdig med rygg muskulatur og bakbeinsaksjon den tiden han har vært her.

(20/03-15)  Lettir skal være hos oss en periode for alternativ trening.

 

  

 

 

 

 

  
Stall Pandora