<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(01/04-15) Så har Tenor reist hjem til Lier, han har benyttet tiden godt med mye vannmølle trening.

(05/03-15) Når Gunn dro, kom Tenor. Han skal inn i samme opplegg som Gunn har vært. Trivelig og forsiktig herremann det skal bli spennende å bli kjent med.

 

  

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora