<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(17/03-15)

(21/02-15) Flotte Al har blitt satt på sidelinjen av litt udefinerbare problemer. Nå skal vi komme til bunns i hva som plager han. Veterinær besøk med skikkelig kartlegging av hesten venter, og så får vi lage et treningsopplegg som passer hesten når vi vet hva problemet er.

 

  

 

 

 

 

  
Stall Pandora