<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(08/04-15) Så har Ulf reist hjem til Drammen Travbane, skaden leger seg fint og han er klar for trening i vogn.

(26/01-15) Lille Buvetier Va Bene har pådratt seg en gaffelbåndskade, og er satt på sidelinjen for noen mnd. tiden skal brukes godt, og opptrening på vannmølle er påbegynt!

 

  

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora