<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(15/03-14) Så har Jørp reist hjem til Sokna igjen. hun har fått sko og beveger seg helt uten anstrengelse. Lykke til videre du rolige avbalanserte vesle jente :-)

(12/02-14)
Da har vi fått inn en ny forfangen hest på stallen! Jørp er en 19 år gammel dame som bor på utegang, noe som gjør det vanskelig å administrere hester med forfangenhet! Nå står hun på klosser på boks og synes livet er litt ok igjen!

 

  

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora