<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(09/03-14) Etter 6 uker hos oss har vi fått stabilisert forfangenheten til Kjarkur. Heldigvis ble det ingen dreining. Nå er han utstyrt med spesial sko og klar for livet på Ree gård igjen.

(31/01-14)
Stakkars Kjell har klart å bli forfangen. Fordi han til daglig bor på utegang, har han kommet til oss for bokshvile og oppfølging av klosser og medisiner. Herlig hest som aksepterer bokslivet og bare koser seg inne.

 

  

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora