<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(25/08-13) Da er Tor ferdig innkjørt og reist tiøbake til eier. Har vært i vogn 8 ganger og bare vært snill hele tiden.

(01/08-13)
Tor er en 3 års fjording som skal være her for innridning og innkjøring. Tror ikke det skulle bli noe problem, for hestene til Elisabeth kan det å oppføre seg.

  

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora