<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(12/08-13) Lille gode Egil har også jobbet godt mens han har vært her. Vannmølle, klatreturer og longe har vært melodien for å gjøre han sterk nok! Snill og arbeidsom kar!!

(28/07-13)
Skal være hos oss en stund for å prøve å finne litt ut av bevegelses mønster og muskelproblemer! Longetrening og aquatrainer står på programmet.

  

 

 

 

 

 

 
Stall Pandora