<%@ Language=Bruk samme som Web-området %> Stall Pandora

 

 

 

 

 

 

 

 

(11/02-13) Snille Justin har slått følge med Ivan og reist hjem til Ulleberg igjen! Han har også brukt tiden godt, og har etter operasjonen jobbet jevnt og trutt på mølla! En herlig hest med et fantastisk gemytt!

(10/12-12)
Nyeste tilskudd på stallen er flotte
Just Livin My Life. Han har operert et bakkne og skal tilbringe tid hos oss for trening på vannmølla!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stall Pandora